Akdeniz Üniversitesi


Peyzaj Mimarlığı disiplininin temel nosyonunu planlama ve tasarım oluşturmaktadır. Bu nedenle studyo çalışmaları eğitim öğretimin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin yaptıkları çalışmalardan bazı örnekler aşağıda sunulmuştur.

Proje 5 Dersi Jürisi - ARAPSUYUkuzey Çevre Eğitim Kampı

pp51

pp52

“Peyzaj Projesi 5 (PP5)” dersi beşli diziden oluşan proje derslerinin sonuncusu olup ileri aşamada peyzaj tasarım çalışmalarını kapsamaktadır. PP5’in önceki proje derslerinden farkı daha özel amaçlara veya kullanıcılara hitap eden tasarımlar üzerinde odaklanmasıdır. Dolayısıyla projenin belirleyici özelliği, alan büyüklüğüne dayalı sistemlerin çözümlenmesi değil, özelleşmiş amaca cevap verecek sofistike dış mekân tasarımıdır.
PP5 dersinde öğrenciler proje çalışmaları, sunumlar ve uygulama kritikleriyle değerlendirilir. Ders kapsamında 10 kritik verilir. Yarıyılın 8 veya 9. haftasında ön proje kopyasının teslimi ara sınav olarak kabul edilir. Proje final sunumu yarıyılın son dersinde yapılır. Sunumda proje hazırlık paftası, ön proje, kesin proje, yapısal ve bitkisel peyzaj projeleri, kesit-görünüşler, perspektifler ve detaylar istenir. Sunumda kullanılan orijinaller değerlendirme için alınır ve yarıyıl sonu final sınavından sonra teslim edilir. Final sunumu ve uygulama kritiklerinin değerlendirmesi sonucu öğrencinin uygulama başarısı belirlenir. Eğer öğrenci uygulamadan başarılı olursa sunum performansı yarıyıl sonu sınavında tekrar değerlendirmeye alınır. Öğrenciler uygulamada başarılı olabilmek için uygulama çalışmalarını izlemek ve kritik almak zorundadır. Uygulamadan başarısız olan öğrenciler Akdeniz Üniversitesi sınav yönetmeliği gereği final sınavına giremez ve dersten devam almış olsalar dahi ertesi yıl proje çalışmalarını tekrarlamaları gerekir. Ayrıca dersin uygulamasından başarılı olup finalde kalmış öğrenciler dersin devamını almış olsalar dahi proje çalışmalarını tekrarlamaları gerekir.

Antalya kent merkezinde konumlanan Akdeniz Üniversitesi kampusünün güney kesiminde orijinal özelliklerini koruyan 740,000 m² büyüklüğünde alan çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Burada belirlenen 50,000 m²’lik alanda çalışılmıştır. Alan seçimi için öncelikle ihtiyaç programı hazırlanmış, amaca ve ihtiyaç programına uygun alanlar alan analiz çalışmaları ile değerlendirilerek en uygunu seçilmiştir.

Projelerden örnekler ve Proje jurisinden görüntüler için lütfen tıklayınız.

Proje 3 Dersi Jürisi

pp31

pp32

Bölüm öğretim üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen juride, dersini alan öğrenciler Konyaaltı ilçesi, Arapsuyu mahallesinde bir kent parkı oluşturulması için belirlenmiş çalışma alanları için Fikir, Konsept Plan, Avan Proje, Kesin Proje, Yapısal ve Bitkisel Uygulama Projeleri, Detaylar, Perspektifler ve Maket çalışmalarını sunmuşlardır.

Projelerden örnekler ve Proje jurisinden görüntüler için lütfen tıklayınız.

Sayfa Özeti: Stüdyo Çalışmaları

Anahtar Kelimeler: